Rozdrabniacz Przemysłowy

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/8f16pwjczngi.jpg

Przemysłowa rozdrabniarka na sprzedaż, przystępna cena!

AIShred opracowuje niezawodne mobilne i stacjonarne rozdrabniacze do pracy z odpadami stałymi, od odpadów komunalnych stałych po odpady wysypiskowe i drewno. Rozdrabniacze te są przeznaczone do rozdrabniania odpadów na skalę przemysłową, a ich wydajność może wynosić od 1 do 80 ton/godz. w zależności od podawanego materiału.Asortyment produktów AIShred obejmuje zarówno stacjonarne i mobilne rozdrabniacze do utylizacji odpadów, jak i kompletne systemy do recyklingu tworzyw sztucznych i odpadów…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/d93u6j8gtx7s.jpg

Bezpieczne niszczenie Niszczenie

Wiele niejawnych nośników informacji i urządzeń zabezpieczających jednostek komercyjnych i wojskowych, a także złomowane, niespełniające norm, przeterminowane, zakazane przedmioty itp. należy zniszczyć w celu uzyskania nieodwracalnego zniszczenia, ochrony informacji, własności intelektualnej, tajemnic handlowych i wojskowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa.Do typowych nośników informacji należą karty, taśmy, dyskietki, CD-ROM-y, dyski twarde, pamięci USB, wymienne dyski twarde itp.Do typowych…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/ycualoh2e4mi.jpg

Rozdrabnianie I Recykling Złomu

Metale są jednym z najczęściej używanych materiałów na Ziemi i stanowią zasoby nieodnawialne, składające się głównie z metali nieżelaznych (aluminium, miedź, cynk itp.) oraz metali żelaznych (żelazo, mangan, chrom itp.), z których wytwarza się różne monomery stopowe i produkty stopowe, mające szerokie zastosowanie w produkcji i życiu.Większość metali ma ogromną wartość recyklingową, a dzięki kruszarkom metali firmy AIShred produkty metalowe mogą być efektywnie kruszone i sortowane w celu ich…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/9qtyaufdj0g2.jpg

Niszczenie i Recykling Odpadów Elektronicznych

Odpady elektroniczne (WEEE), które obejmują szeroki zakres sprzętu elektronicznego i elektrycznego, to najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie. Odpady elektroniczne zawierają wiele metali ciężkich i substancji toksycznych, a ich niewłaściwe składowanie i utylizacja mogą prowadzić do poważnego zanieczyszczenia środowiska. Kraje i organizacje międzynarodowe na całym świecie opracowały szczegółowe przepisy i regulacje dotyczące utylizacji e-odpadów.AIShred dysponuje elastycznymi…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/8qa9465zutrj.jpg

Niszczenie i Recykling Urządzeń Elektrycznych

Urządzenia gospodarstwa domowego obejmują sprzęt AGD, sprzęt czarny i drobny. Są one używane w ogromnych ilościach i w dużych ilościach są marnowane lub wyrzucane, powodując powstawanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska. Kruszenie sprzętu AGD zmniejsza jego rozmiary i oddziela użyteczne materiały, takie jak plastik i metal, do dalszego przetwarzania.Firma AIShred projektuje i produkuje szeroką gamę urządzeń do rozdrabniania urządzeń elektrycznych i linii sortujących, aby sprostać potrzebom…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/tpjvhn6iqula.jpg

Rozdrabnianie Odpadów Tkanin do Recyklingu i Paliwa Alternatywne

Odpady, skrawki i porzucone tekstylia, odzież i skóra z przemysłu tekstylnego i odzieżowego to odpady stałe, które są równie trudne do rozkładu jak tworzywa sztuczne. Zwykłe stosy lub wysypiska śmieci nie tylko zajmują miejsce, ale także zanieczyszczają środowisko i powodują powstawanie odpadów. Wykorzystując sprawdzone systemy rozdrabniania tych materiałów, odpady te można poddać recyklingowi na włókno lub przetworzyć na paliwo kotłowe do produkcji energii elektrycznej/ciepła.Firma AIShred…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/n7qie485pcwl.jpg

Rozdrabnianie Odpadów Niebezpiecznych do nieszkodliwego przetwarzania i recyklingu

Odpady niebezpieczne to różnego rodzaju odpady żrące, toksyczne, łatwopalne, reaktywne lub zakaźne, które muszą zostać unieszkodliwione, zanim będą mogły zostać poddane sterylizacji, recyklingowi, składowaniu lub spaleniu. Technologia rozdrabniania AIShred pozwala na bezpieczne przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów przemysłowych, medycznych, radioaktywnych, szpitalnych, opakowań łatwopalnych itp.AIShred może zaprojektować różne rozwiązania w zakresie rozdrabniania dla różnych…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/uywkjvstmn5c.jpg

Rozdrabnianie Żywności i Odpadów Organicznych do Niszczenia, Kompostu i Biogazu

Odpady żywnościowe powstają w kuchniach domowych, hotelach, restauracjach, na statkach wycieczkowych, w supermarketach, na targowiskach, u producentów i przetwórców żywności itp. Ich główne składniki to skrobia, celuloza, białko, tłuszcz i inne materiały. Rozdrabnianie odpadów spożywczych zmniejsza ich objętość i ułatwia późniejszą fermentację w celu wytworzenia kompostu, biogazu lub innych produktów.AIShred dysponuje specjalistycznymi rozdrabniaczami do odpadów spożywczych, które spełniają…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/p4fxbnj0oas2.jpg

Instalacja do Przetwarzanie Paliwa z Biomasy

Biomasa jest formą energii pochodzącą z materii organicznej i stanowi odnawialne źródło energii. System wstępnego przetwarzania paliwa z biomasy firmy AIShred może przetworzyć kłody drewna, odpady ogrodowe, gałęzie, odpady drzewne, zrębki drzewne, słomę kukurydzianą i pszenną, wytłoczyny z trzciny cukrowej, łuski palmowe oraz inne odpady rolnicze i leśne do rozmiarów odpowiednich do spalania w kotłach, zarówno samodzielnie, jak i w mieszankach z innymi paliwami. Poprawia wydajność spalania i…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/xqfvg3tns95a.jpg

Rozdrabnianie Odpadów Przemysłowych do Recyklingu i Paliwo Alternatywne RDF

Odpady przemysłowe to odpady stałe powstające w wyniku działalności przemysłowej i komercyjnej, w tym produkty uboczne, produkty niespełniające norm, materiały eksploatacyjne, produkty przeterminowane itp. Istnieje wiele rodzajów odpadów przemysłowych, a ich właściwości są również różne, ale większość z nich można poddać recyklingowi lub przetworzyć na energię. Dzięki systemom rozdrabniania odpadów przemysłowych firmy AIShred, odpady przemysłowe można efektywnie przetwarzać, sortując materiały…

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/068bls19ywif.jpg

Rozdrabniacz Dwuwirnikowy, Przemysłowe Rozdrabniacz Czterowałowy na Sprzedaż

Rozdrabniacz drobno mielony z podwójnym rotorem, opracowany przez AIShred na bazie rozdrabniacza jednowałowego, wykorzystuje dwa niezależnie napędzane rotory obracające się w przeciwnych kierunkach do rozdrabniania materiału. Jest przeznaczony do bardziej złożonych i wymagających zadań związanych z rozdrabnianiem odpadów stałych i może obsługiwać różne duże materiały stałe, takie jak rolki plastiku, bele makulatury, stosy tkanin itp.

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/lup9c8xvaz73.jpg

Rozdrabniacz Wstępny, Przemysłowe Rozdrabniacz Wstępny na Sprzedaż

Rozdrabniacz wstępny to maszyna do wstępnego przetwarzania dużych odpadów przeznaczonych do utylizacji lub recyklingu, która wykorzystuje rozdrabnianie w celu zmniejszenia rozmiaru materiału. Rozdrabniacz wstępny poddaje obróbce wstępnej bele lub sterty odpadów, pomagając w rozdrabnianiu materiału, ujednolicaniu podawanego materiału, zmniejszaniu strat i naprężeń w kolejnych urządzeniach rozdrabniających oraz równoważeniu obciążenia elektrycznego linii produkcyjnej.

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/f9e2ix5nug6r.jpg

Rozdrabniacz Czterowałowy, Przemysłowe Rozdrabniacz Czterowałowy na Sprzedaż

Rozdrabniacz czterowałowy to wysokowydajny rozdrabniacz nożycowy, który zapewnia większe ścinanie i wyższą przepustowość. W porównaniu z rozdrabniaczem dwuwałowym, dwa dodatkowe wały rozdrabniające nie tylko umożliwiają lepsze "zjedzenie" materiału przy większym ścinaniu, ale również zapewniają bardziej równomierny wyładunek. Konstrukcja rozdrabniacza czterowałowego jest bardziej złożona niż dwuwałowego, co dodatkowo utrudnia jego naprawę i konserwację.

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/r8fj94osb6wu.jpg

Rozdrabniacz Jednowałowy, Przemysłowe Rozdrabniacz Jednowałowy na Sprzedaż

Rozdrabniacz jednowałowy jest maszyną do rozdrabniania materiałów szeroko stosowaną w przemyśle recyklingowym. Wykorzystuje ziarna tnące na wale do rozdrabniania materiału w ruchu obrotowym, jest wyposażony w urządzenie dociskowe, które umożliwia dynamiczną regulację prędkości podawania materiału w zależności od obciążenia, oraz standardowe sito zapewniające, że materiał jest wyładowywany dopiero po osiągnięciu wymaganej wielkości.

https://www.aishred.pl/dm-content/uploads/pt9eu3famwqn.jpg

Rozdrabniacz Dwuwałowy, Przemysłowe Rozdrabniacz Dwuwałowej na Sprzedaż

Rozdrabniacz dwuwałowy to uniwersalna maszyna do rozdrabniania materiałów, która wykorzystuje ścinanie i rozrywanie do zmniejszenia rozmiaru materiału. Główną zaletą rozdrabniacza dwuwałowego jest jego napęd o niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym, który zapewnia dużą siłę ścinania w zastosowaniach związanych z utylizacją odpadów, a jednocześnie gwarantuje cichą pracę i niskie zapylenie.